REwind

Met de nieuwe creatie REwind spoelen de dansers de tijd terug in het leven en de wereld. Ze stellen zich de vraag of de wereld vroeger beter was dan nu en of er aan alles een einde komt…Verschillen mensenlevens doorheen de tijd zoveel van elkaar of zijn het steeds terugkerende cycli met duidelijke patronen, parallellen…?REwind is een zoektocht naar de zingeving van het bestaan, een verhaal over hoop en wanhoop, over geluk, eenheid, menselijkheid en (on)sterfelijkheid.