Wie is 50/fifty dancecompany ?

Dance Compagnie 50/Fifty is een nieuwe jonge danscompagnie opgericht in september 2018 voor niet zo jonge dansers van 50+ jaar. Dit initiatief wil het dansveld voor Hedendaagse Dans voor 50-plussers in Vlaanderen verbreden en deze gemotiveerde groep dansers een podium en een stem aanbieden. Via workshops waarin onder meer contactimprovisatie, grondtechnieken en Japanse Butoh technieken aan bod komen, ontwikkelen de dansers hun eigen danstaal en identiteit als performer. Hun eerste choreografie was "UnSea" onder leiding van Solange Theys. De stijl van Solange is een mengvorm van verschillende dansstijlen waar Butoh het grootste aandeel in heeft. Haar kracht is dat ze zich vooral richt op de ontwikkeling van haar dansers in het expressieve en minder in het danstechnische. 

Wikipedia zegt “Dans kan gezien worden als een vorm van non-verbale communicatie tussen mensen maar het wordt ook door dieren gedaan (paringsdans)”. 

Butohdansers geven uitdrukking aan onderdrukte gevoelens en gedachten, de ‘duistere’ kant van de mens. Door de confrontatie op te zoeken met hun eigen onderbewustzijn proberen zij verandering op gang te brengen, bij zichzelf en bij het publiek.

 We zijn steeds op zoek naar:


 Agenda :

UnSea gaat over de schoonheid van de zee, maar ook over de vervuiling en de plastic soup.De performance bestaat uit 5 delen van om en bij de 8 minuten.Het stuk begint met het afschuiven van ijsschotsen en het aanspoelen aan de branding. Onderwater gaat het leven mooi door met zeeplanten die meewuiven met de stromingen. Zeedieren worden langzaam geconfronteerd met vastzitten in netten en andere plastic troep, raken gefrustreerd en worden kwaad. Ze stikken onder de plastiek. Eens bevrijd stellen ze jou de vraag : “En wat nu ?” UnSea is geselecteerd geweest voor “De Grote Belgische Danvitrine” in Genk 2019

Met de nieuwe creatie REwind spoelen de dansers de tijd terug in het leven en de wereld. Ze stellen zich de vraag of de wereld vroeger beter was dan nu en of er aan alles een einde komt…Verschillen mensenlevens doorheen de tijd zoveel van elkaar of zijn het steeds terugkerende cycli met duidelijke patronen, parallellen…?REwind is een zoektocht naar de zingeving van het bestaan, een verhaal over hoop en wanhoop, over geluk, eenheid, menselijkheid en (on)sterfelijkheid.


Dit optreden is een eerbetoon aan de zee en haar kracht en schoonheid. Onze butoh-dansers zullen je meenemen op een emotionele reis door de verschillende stemmingen die de zee oproept, van de rustgevende golven tot de woeste stormen.

Het optreden wordt begeleid door live muziek van Steven Vrancken,wat de ervaring nog intenser maaktCourt Circuit

4de stuk van 50fifty danscompany over de kortsluitingen  en conflicten in de maatschappij en tussen mensen.

In ontwikkeling

Plannig oktober/november 2024 in de Grote post

Heb je vragen?

Neem contact op via solange.theys@gmail.com voor meer informatie over 50 Fifty dancecompany en hun projecten.